12 Lip

Rodzaje agregatów stosowanych w klimatyzacji

Klasyczne rozwiązania uzyskania źródła chłodzenia najczęściej są oparte na stosowaniu sprężarkowego agregatu technicznego. Rozwiązań w tej kwestii jest wiele. Mogą to być agregaty chłodzone za pomocą powietrza do montażu zewnętrznego, agregaty chłodzone za pomocą powietrza do montażu wewnętrznego, a także agregaty chłodzone za pomocą cieszy oraz agregaty, które przeznacza się do współpracy ze zdalnym skraplaczem. Dobór agregatu to ważna kwestia przy instalacji systemu, którym jest klimatyzacja Warszawa http://eklimatyzacja.pl/ zapewni fachową pomoc wielu firm monterskich w tym zakresie.
Wspomniane agregaty są połączone z chłodnicą, która znajduje się w centrali klimatyzacyjnej za pomocą instalacji hydraulicznej, która dostarcza wodę ziębniczą o optymalnych parametrach. Innym typowym układem rozwiązującym źródło chłodu może być sprężarkowy agregat skraplający. Ten model dostarcza skroploną substancję chłodniczą o niskiej temperaturze oraz ciśnieniu do freonowej chłodnicy. Substancja chłodnicza ulega odparowaniu, jednocześnie pobierając ciepło ze schładzanego powietrza. Dzięki temu powietrze w okolicy chłodnicy zaczyna się chłodzić i osuszać. Parametry, które znajdują się na chłodnicy wodnej oraz freonowej są wynikiem pewnych procesów oraz wymagań systemów klimatyzacyjnych. Obowiązkowe parametry cieczy, która zasila system oraz temperatura odparowywania substancji chłodniczej są możliwe do odczytania np. z wykresu h-x wilgotnego powietrza (wykres Molliera), używając do tego celu wymaganej temperatury na ściance chłodnicy. Warto tutaj zauważyć, że im wyższe parametry czynników się przyjmuje, tym większa efektywność energetyczna oraz koszty eksploatacyjne będą cechować nasze źródło chłodzenia. Autorzy wielu artykułów często zawsze faworyzowali źródło chłodzenia, które stanowiły sprężarkowe agregaty chłodnicze. Cechowały się one wysoką wartością wskaźników ESEER. W takim systemie, jak klimatyzacja Warszawa może zapewnić pomoc wielu fachowców. Co do artykułów, trzeba jednak wspomnieć, że zawsze wtedy autorzy odnosili się do technologii najpopularniejszej konstrukcji agregatów, które były wyposażone w tradycyjną sprężarkę śrubową o regulacji suwakowej oraz do nowoczesnych konstrukcji typu multi- scroll, która zawiera układ chłodniczy wielosprężarkowy oraz wieloobiegowy. Porównywanie tych dwóch technologii miało sens, ponieważ wysoka wartość wskaźników ESEER ( a także inne cechy, jak mniejsza problematyczność związana z wymianą sprężarki w razie awarii oraz gabaryty) była osiągana dzięki agregatom w technologii multi- scroll, których wykorzystanie dorównywało pod względem ceny zakupu agregatom opartym na sprężarce śrubowej. Agregat to ważny element systemu, jakim jest klimatyzacja Warszawa potrafi doradzić w tej kwestii dzięki licznemu gronu fachowców w tej dziedzinie.
Na tą chwilę można wykorzystać lepsze, bardziej doskonałe konstrukcje agregatów, które pozwalają osiągnąć jeszcze lepsze wartości wskaźnika ESEER w odniesieniu do technologii multi- scroll. Takie rozwiązania obarcza duża wada: wysoki koszt inwestycji. Jednym z takich rozwiązań są agregaty chłodnicze, które wyposażono w sprężarki śrubowe pozwalające na sterowanie nimi za pomocą inwertera oraz technologie opierające się na sprężarkach Turbocor, czyli sprężarkach odśrodkowych bezłożyskowych.