Udostępnianie połączenia internetowego

Połączenie internetowe można udostępniać na dwa różne sposoby. Sprzętowo, wykorzystując do tego celu router, bądź programowo, za pomocą komputera z zamnotwanymi co najmniej dwiema kartami sieciowymi i z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem. W tym dziale opisany jest sposób programowy. Natomiast sposób z wykorzystaniem routera opisany jest w dziale Konfiguracja routera.

Windows Xp

Wchodzisz we właściwości "Moje miejsca sieciowe" później we właściwości połączenia które ma być udostępnione. Na górze wybierasz zakładkę Zaawansowane, następnie w okienku "Udostępnianie połączenia internetowego" zaznaczasz opcję "Zezwalaj innym użytkownikom sieci na łączenie się poprzez połączenie internetowe twojego komputera" Zdjęcie. W zależności od twojego uznania zaznaczasz opcję znajdującą się niżej "Zezwalaj innym użytkownikom sieci na kontrolowanie lub wyłączanie udostępnionego połączenia internetowego" następnie klikasz OK. Po kliknięciu pojawi się komunikat "Po włączeniu Udostępniania połączenia internetowego karta sieci LAN zostanie ustawiona na używanie adresu IP 192.168.0.1(później można go zmienić). Komputer może utracić łączność z innymi komputerami w sieci. Jeśli te inne komputery mają statyczne IP, należy ustawić tak, aby ich IP było przydzielane automatycznie. Czy na pewno chcesz włączyć Udostępnianie połączenia internetowego?" Zdjęcie klikamy tak. To wszystko na komputerze serwera. Czas na konfigurację klientów. Wchodzimy we właściwości "Moje miejsca sieciowe" powinnyśmy zobaczyć tam nową ikonę "Internet od (nazwa komputera udostępniającego Internet)" ją zostawiamy w spokoju. Następnie wchodzimy we właściwości połączenia lokalnego następnie w Protokół internetowy (TCP/IP) tam jako adres IP wpisujemy IP z przedziału od 192.168.0.2-192.168.255.255 (pomijamy 192.168.0.1 ponieważ jest ono już zajęte przez serwer), jako maskę: 255.255.255.0, jako Bramę domyślną 192.168.0.1 (IP serwera), i jako DNS 192.168.0.1. Zdjęcie. Po poprawnym wykonaniu tych czynności Internet powinien działać.

Windows 98

Wchodzimy w Start > Ustawienia > Panel sterowania > Dodaj/Usuń programy, wybieramy tam drugą zakładkę. Klikamy dwa razy na narzędzia internetowe pojawi się nowe okienko tam zaznaczamy Udostępnianie połączenia internetowego. Klikamy OK. Po zainstalowaniu pojawi się okno Kreatora klikamy Dalej > Dalej > Kreator zapyta czy chcemy utworzyć Dysk do skonfigurowania przeglądarek na innych komputerach klikamy anuluj następnie zakończ. Restartujemy komputer. Po restartowaniu wchodzimy we właściwości Internet Explorera, wybieramy zakładkę Połączenia tam obok przycisku Ustawienia sieci LAN powinien pojawić się nowy Udostępnianie... Zdjęcie klikamy na niego pojawi się nowe okno Zdjęcie tu już powinniście się połapać. To wszystko na komputerze serwera. Czas na konfigurację klientów. Wchodzimy we właściwości Internet Explorera wybieramy zakładkę połączenia klikamy na przycisk Ustawienia sieci LAN tam zaznaczamy opcję Automatycznie wykryj ustawienia Zdjęcie. I już Internet powinien działać

Analogx Proxy

Analogx Proxy jest to bardzo prosty w konfiguracji serwer proxy który, umożliwia komputerowi klienta korzystanie tylko z usług HTTP (WWW), FTP oraz po odpowiednim skonfigurowaniu z SMTP, POP3, NNTP. W tym artykule opiszę konfigurację, która pozwoli klientowi na korzystanie z usługi HTTP (WWW) i FTP.

Najpierw musimy pobrać i zainstalować program na komputerze podłączonym do internetu, można go ściągnąć stąd. Uruchamiamy instalator naszego serwera proxy, klikamy przycisk I Accept, następnie wybieramy katalog w którym chcemy zainstalować program, klikamy Continue. Po instalacji wyświetli się komunikat z pytaniem czy chcemy zarejestrować program, klikamy Nie. Na tym etapie kończy się konfiguracji programu. Teraz należy odpowiednio skonfigurować komputery klienckie. Wchodzimy w Start > Panel Sterowania > Opcje internetowe, tam wybieramy zakładkę Połączenia klikamy przycisk Ustawienia sieci LAN..., Zaznaczamy opcję Użyj serwera proxy dla sieci LAN (...). klikamy przycisk Zaawansowane... w pierwsze okno przy HTTP: wpisujemy IP komputera serwera np. 192.168.0.1 w okienko Port wpisujemy 6588, w pierwsze okno okno przy FTP: wpisujemy też adres IP serwera a w okno port wpisujemy 21 Zdjęcie.  Klikamy OK i od tego momentu na komputerze klienta powinna działać usługa HTTP i FTP. Oczywiście w ten sposób z internetu może korzystać nieskończenie wiele komputerów, na wszystkich konfiguracja przebiega w ten sam sposób.

WinProxy

WinProxy jest to profesjonalne narzędzie do udostępniania Internetu. Klient bądź klienci którym tym programem udostępnimy Internet będą mogli korzystać ze wszystkich usług internetowych (np. HTTP, FTP, SMTP, POP3, ICQ itd.) z których może korzystać komputer serwer.

Program WinProxy można pobrać stąd. Jego instalacja przebiega standardowo - wystarczy kilka razy kliknąć Next. Jeżeli instalujemy program pod Windows-em XP pod koniec instalacji może wyświetlić się komunikat o instalowanych sterowników, należy kliknąć przycisk Mimo to kontynuuj. Po zakończeniu instalacji należy zrestartować komputer. Po ponownym uruchomieniu komputera i po uruchomieniu programu WinProxy należy wpisać dane rejestracyjne (imię, nazwisko oraz adres E-mail). Po wpisaniu tych danych klikamy OK i przystępujemy do konfiguracji programu. Po włączeniu programu pojawi się komunikat - należy kliknąć OK Zdjęcie.  WinProxy sam automatycznie uruchomi kreatora konfiguracji. Pierwsze pytanie jakie zada nam kreator brzmi po polsku mniej więcej tak: Czy twój komputer łączy się z Internetem za pomocą modemu? Ja wybieram Nie (No) ponieważ łączę się za pomocą karty sieciowej. Klikamy Next. W następnym oknie wybieramy która karta sieciowa podłączona jest do Internetu a która do sieci lokalnej, rozpoznamy je po adresach IP. Internal IP Addresses tu ma znaleźć się adres IP karty podłączonej do sieci lokalnej, natomiast External IP Addresses ma znaleźć się adres karty sieciowej podłączonej do Internetu Zdjęcie. Klikamy Next, następnie ponownie Next, i dajemy WinProxy czas na konfigurację. Następnie klikamy przycisk Begin using WinProxy (tu kończy się konfiguracja WinProxy), wyświetli się dokument w którym opisana jest (niestety nie po Polsku) konfiguracja komputerów klienckich. najważniejszych jest kilka ostatnich linijek. Wygląda to mniej więcej tak:

* Specify an IP addresses from 192.168.0.1 through 192.168.0.255, excluding 192.168.0.1

* Specify a subnet mask of 255.255.255.0.

* Set the DNS server to 192.168.0.1.

* Set the GATEWAY to 192.168.0.1. *** IMPORTANT ***

 

Pierwsza linijka oznacza że na komputerach klienckich adresy IP powinny być z zakresu 192.168.0.1 - 192.168.0.255 wykluczając 192.168.0.1 ponieważ adres ten jest zajęty przez nasz komputer. Każdy komputer musi mieć inne IP.

Pozostałe dane są takie same dla wszystkich klientów:

Druga linijka to maskę podsieci: 255.255.255.0
Trzecia linijka to adres DNS: 192.168.0.1
Czwarta linijka to brama: 192.168.0.1

Przykładowa konfiguracja komputera klienta Zdjęcie. Resztę komputerów konfigurujemy tak samo, zmieniamy tylko adres IP.

Po poprawnym przeprowadzeniu wszystkich tych czynności na komputerze klienta powinien działać Internet.

 

Chcesz wiedzieć więcej?
Przejrzyj książki