Słownik

10Base2 - specyfikacja Ethernet o paśmie podstawowym 10 Mbps korzystająca z cienkiego kabla koncentrycznego o oporności 50 Ohmów. Jest częścią specyfikacji IEEE 802.3. Maksymalna długość do 185 metrów na segment.

10Base5 - specyfikacja Ethernet o paśmie podstawowym 10 Mbps korzystająca z grubego kabla koncentrycznego o oporności 50 Ohmów. Jest częścią specyfikacji IEEE 802.3. Maksymalna długość do 500 metrów.

10BaseF - specyfikacja Ethernet o paśmie podstawowym 10 Mbps, która odwołuje się do standardów 10BaseFB, 10BaseFL, 10BaseFP korzystających z kabla światłowodowego.

10BaseFB - specyfikacja Ethernet o paśmie podstawowym 10 Mbps korzystająca z kabla światłowodowego. Jest częścią specyfikacji IEEE 10BaseF. Kabla tego na używa się do łączenia stacji użytkowników. Zapewnia szkielet sygnału synchronicznego pozwalający na dołączenie dodatkowych segmentów i regeneratorów do sieci. Segmenty 10BaseFB mogą mieć długość do 2000 metrów na segment.

10BaseFL - specyfikacja Ethernet o paśmie podstawowym 10 Mbps korzystająca z kabla światłowodowego. Jest częścią specyfikacji IEEE 10BaseF. Może współpracować z FOIRL, ale jest raczej używana w jego zastępstwie. Segmenty 10BaseFL mogą mieś długość do 1000 metrów na segment przy współpracy z FOIRL, oraz do 2000 metrów na segment, jeśli jest wyłącznym standardem.

10BaseFP - pasywna specyfikacja Ethernet o paśmie podstawowym 10 Mbpskorzystająca z kabla światłowodowego. Jest częścią specyfikacji IEEE 10BaseF. Organizuje pewną liczbę komputerów w topologii gwiazdy bez korzystania z regeneratorów. Segmenty 10BaseFP mogą mieć długość do 500 metrów na segment.

10BaseT - specyfikacja Ethernet o paśmie podstawowym 10 Mbps korzystająca z dwóch par skrętki (kategorie 3, 4 lub 5). Jedna para transmituje dane, druga odbiera dane. Jest częścią specyfikacji IEEE 802.3. Maksymalna długość do 100 metrów na segment.

10BaseFX - szerokopasmowa specyfikacja Fast Ethernet 100 Mbps korzystająca z dwóch kabli światłowodowych na połączenie. Odpowiednia synchronizacja czasowa wymaga, aby maksymalna długość kabli nie przekraczała 400 metrów. Opiera się na standardzie IEEE 802.3.

100BaseT - szerokopasmowa specyfikacja Fast Ethernet 100 Mbps korzystająca z kabla UTP. Podobnie jak w 10BaseT wysyła impulsy, gdy w segmencie nie ma ruchu. Jednak impulsy niosą więcej informacji niż w 10BaseT. Opiera się na standardzie IEEE 802.3.

100BaseT4 - szerokopasmowa specyfikacja Fast Ethernet 100 Mbps korzystająca z czterech par okablowania UTP kategorii 3, 4 lub 5. Odpowiednia synchronizacja czasowa wymaga, aby maksymalna długość nie przekraczała 100 metrów. Opiera się na standardzie IEEE 802.3.

100BaseTX - szerokopasmowa specyfikacja Fast Ethernet 100 Mbps korzystająca z dwóch par okablowania UTP lub STP. Jedna para transmituje dane, druga odbiera dane. Opiera się na standardzie IEEE 802.3. Odpowiednia synchronizacja czasowa wymaga, aby maksymalna długość nie przekraczała 100 metrów.

100BaseX - szerokopasmowa specyfikacja Fast Ethernet 100 Mbps która odwołuje się do standardów 100BaseFX i 100BaseTX korzystająca z kabla światłowodowego. Opiera się na standardzie IEEE 802.3

56K - Standard cyfrowych linii telefonicznych mogących przesyłać dane z szybkościami do 56 kilobitów na sekundę.

Adapter - Zwany też kartą rozszerzeniową. Płytka z obwodami elektronicznymi, pasująca do gniazd rozszerzeń jednego ze standardów wbudowanych w płytę główną komputera. Na takich kartach można budować różne urządzenia rozszerzające możliwości komputera.

Adres MAC - (Adres Media Access Control) 6-bajtowy (48-bitowy) unikatowy identyfikator każdej karty sieciowej.

Adres IP - Sekwencja czterech liczb jednobajtowych (w sumie 32 bity) stowarzyszona z adresem sieciowym MAC każdej karty sieciowej. Przykładowo: 213.76.62.57

Architektura klient-server - Jedna z dwóch podstawowych konfiguracji sieci, w której przetwarzanie danych jest rozłożone pomiędzy wydzielony serwer i stacje robocze (klientów), z określonym podziałem ról. Drugą możliwością jest sieć równorzędnych komputerów, tzw. Peer-to-peer - tu każdy komputer może częściowo pełnić rolę zarówno klienta, jak i serwera.

Brama - Uniwersalny termin oznaczający dowolne urządzenie łączące dwie sieci. Bramy mogą przekazywać pocztę, tłumaczyć protokoły, przekazywać dalej pakiety danych i wykonywać jeszcze inne zadania. Podstawowym zadaniem bramy jest umożliwić szeroko pojętą komunikację między dwoma sieciami.

CDPD - (Cellular Digital Packet Data) Najbardziej rozpowszechniona technika przesyłania danych przez bezprzewodowe łącza radiowe. Technika CDPD najczęściej używa pasma 2,4 GHz.

CSMA/CD - (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection) Technika, w-g której wiele komputerów podłączonych do tego samego segmentu sieci może skutecznie wysyłać w sieci pakiety danych unikając przy tym kolizji.

CSU/DSU - (Channel Service Unit/Data Service Unit) Narzędzie zmieniające pakiety sieci lokalnej na pakiety nadające się do transmitowania cyfrowymi liniami telefonicznymi tworzącymi sieci WAN.

DHCP - (Dynamic Host Configuration Protocol) Jeden z protokołów zestawu TCP/IP zajmujący się automatycznym przyporządkowaniem adresów IP klientom zgłaszającym się do serwera.

DNS Domain Naming System – Serwery DNS zamieniające słowne adresy Internetowe (które łatwiej zapamiętywać ludziom) na cyfrową postać IP potrzebną komputerom (i na odwrót). Przykładowo, serwer DNS może poinformować, że 192.168.1.6 to alice.library.net lub odwrotnie, że pod nazwą alice.library.net w istocie kryje się adres IP 192.168.1.6.

DSL - (Digital Subcriber Line) Technika realizowana szybkich łącz cyfrowych na zwykłych liniach telefonicznych.

Ethernet - Typ sieci lokalnej (LAN) oparty na metodzie Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection. Ethernet ma kilka odmian wyspecyfikowanych w normie IEEE 802.3. Inne wersie to 802.2, SNAP i II. Ethernet jest zdecydowanie najczęściej występującym typem sieci na świecie.

Fast ethernet - jedna ze specyfikacji Ethernetu 100 Mbps. Szybki Ethernet oferuje dziesięciokrotnie zwiększoną szybkość w porównaniu ze standardem 10BaseT zachowując format format ramek, mechanizmy MAC i MTU. Dzięki temu aplikacje i narzędzia sieciowe 10BaseT mogą być używane w sieciach Fast Ethernet. Opiera się na rozszerzonej specyfikacji IEEE 802.3.

FDDI - (Fiber Distributed Data Interface) Oznaczenie światłowodowej topologii sieci.

FFTP - (Foiled Twisted Pair) Przewód mający cztery pary skręconych drutów, tzw. skrętka ekranowana. Każda para przewodów otoczona jest ekranem z folii, a cały kabel jest pokryty folią.

FTP - (Foiled Twisted Pair) Przewód mający cztery pary skręconych drutów, tzw. skrętka ekranowana. Ekranowana za pomoc folii z przewodem uziemiającym.

FTP - (File Transfer Protokol) Jeden z protokołów zestawu TCP/IP zajmujący się kopiowaniem plików przez Internet.

HUB - zob. koncentrator.

IEEE 802.2 - protokół IEEE LAN, który określa implementację podwarstwy LLC w warstwie łączenia danych. IEEE 802.2 obsługuje błędy, ramki, kontrolę przepływu oraz interfejs w warstwie sieci. Jest stosowany w sieciach LAN IEEE 802.3 i IEEE 802.5.

IEEE 802.3 - protokół IEEE LAN, który określa implementację fizycznej warstwy podwarstwy MAC w warstwie łączenia danych. IEEE 802.3 stosuje dostęp CSMA/CD dla różnych szybkości w różnych fizycznych nośnikach. Rozszerzenia standardu IEEE 802.3 określają implementację dla sieci Fast Ethernet. Odmianami specyfikacji IEEE 802.3 są 10Base2, 10Base5, 10BaseF, 10BaseT, oraz 10Broad36. Odmianami Fast Ethernetu są 100BaseTX i 100BaseFX.

IEEE 802.5 - protokół IEEE LAN, który określa implementację fizycznej warstwy podwarstwy MAC w warstwie łączenia danych. IEEE 802.5 stosuje znaczniki dostępu o szybkości 4 lub 16 Mb/s dla okablowania STP albo UTP. Jego funkcjonalność jest równoważna IBM Token Ring.

IP - (Internet Protocol) Bardzo ważny składnik zastawu protokołów TCP/IP odpowiedzialny za adresowanie i kierowanie pakietów.

IPX - (InterNetworking Packet Exchange) Część protokołu IPX/SPX odpowiadający za adresowanie i kierowanie pakietów w sieciach NetWare firmy Novell.

Kabel współosiowy - Przewód z miedzianą żyłą centralną i ekranującym oplotem naokoło niej, podobny do używanego w telewizji kablowej. Takie kable są używane do budowy sieci w topologii 10BAASE-2.

Karta sieciowa - Karta rozszerzeń umożliwiająca komunikację z siecią. Istnieją karty sieciowe ATM, Ethernet, Tokne, Ring, FDDI.

Koncentrator - Urządzenie pozwalające zrealizować gwiaździstą topologię sieci, w której awaria jednego kabla nie wpływa na pracę stacji roboczych podłączonych do koncentratora innymi kablami.

LAN - (Local Area Network) Grupa zlokalizowanych w sąsiedztwie komputerów dołączonych do tego samego koncentratora (przełącznika), bądź grupy koncentratorów (przełączników) połączonych ze sobą bez udziału routerów. Wszystkie zasoby sieci lokalnej są dostępne z pełną szybkością danej sieci.

LLC - (Logical Link Control) wyższa z dwóch podstaw w warstwie łączenia danych zdefiniowana przez IEEE. Podstawa LLC obsługuje kontrolę błędów, kontrolę przepływu, ramkowanie oraz adresowanie w podwarstwie MAC. Najbardziej powszechnym protokołem LLC jest IEEE 80.2, który zawiera zarówno warianty bezpołączeniowe, jak i połączeniowe.

MAN- (Metropolis-Area Network) sieć która obejmuje wielko miejskie obszary, MAN spina obszary o większej powierzchni niż w przypadku sieci LAN, ale mniejsze niż przy sieci WAN.

Maska podsieci - Strukturalnie podobny do adresów IP zespół czterech liczb wydzielający część adresu IP definiującą samą sieć – w odróżnieniu od części definiującej konkretny komputer w tej sieci. Przykładowo, komputer o pełnym adresie IP 192.168.1.5 mógłby mieć maskę podsieci 255.255.255.0. Oznacza to, że sieć ma adres 192.168.1, zaś adres tego konkretnego komputera w tej sieci jest 5.

Most - Urządzenie łączące różne sieci tak, że mogą być traktowane jak jedna sieć logiczna.

Nagłówek - Część pakietu danych niosąca informacje adresowe, sumę kontrolną i inne dane porządkowe.

NetBEUI - Rozszerzenie protokołu NetBIOS, między innymi oferujące funkcję pakowania pakietów (NetBEUI Farme, czyli NBF). Powszechnie spotykaną implementacją protokołu NetBIOS jest właśnie NetBEUI.

NetBIOS - (Network Basic I/O System) Prosty protokół sieciowy nie obsługujący przekierowania pakietów, opracowany przez firmę IBM na potrzeby małych sieci pecetów.

NFS - (Network File System) Opracowany w firmie Sun Microsystem mechanizm dostępu przez sieć do plików rezydujących na dyskach innych komputerów tak, jakby były one zapisane na dysku lokalnym.

NIC - (Network Interface Card) zob. Karta sieciowa.

NOS - (Network Operating System) Serwerowy system operacyjny z wbudowanymi funkcjami sieciowymi, takimi jak uwierzytelnianie użytkowników, dbanie o bezpieczeństwo plików, udostępnianie zasobów sieciowych. Przykładami popularnych sieciowych systemów operacyjnych są Windows NT Server, UNIX i NetWare.

Pakiet - Porcja informacji, która ma zostać przetransmitowana jakimiś łączami, stowarzyszona z „opakowaniem” zwanym nagłówkiem pakietu. W nagłówku znajdują się dane nadawcy i adresata, suma kontrolna danego pakietu i inne informacje potrzebne do skutecznej korekcji przekłamań transmisji.

Peer-to-peer - zob. Sieć równorzędnych komputerów

Podsieci - Kawałki na jakie można podzielić sieć TCP/IP ze względu na bezpieczeństwo, albo dla polepszenia zarządzania. Podsieci są łączone routerami.

Protokół - Uzgodniony standard. W obsłudze ruchu w sieciach protokoły są używane do adresowania pakietów i dbają o ich dostarczenie przez sieć do adresatów w stanie nienaruszonym.

Protokół tunelowania - Gwarantuje bezpieczeństwo danych przekazywanych z sieci do sieci kanałem Virtual Private Network przez Internet.

Protokoły bramowe - Członkowie zestawu protokołów TCP/IP używane przez routery do określenia najlepszej trasy dla danego pakietu.

Przełączanie pakietów - Technologia dzielenia strumienia binarnych danych przeznaczonych do przesyłania przez fizyczne łącza (kable współosiowe, światłowody czy skrętki) na małe porcje uzupełnione nagłówkami (pakiety). Nagłówki umożliwiają adresowanie pakietów i korygowanie w nich przekłamań transmisji.

RMON - (Remote MONitoring) Protokół z zestawu TCP/IP zajmujący się zarządzaniem siecią i zbieraniem danych o jej stanie. O wiele bardziej skuteczny niż starszy kuzyn SNMP.

Router - Urządzenie kierujące pakiety do ich miejsc przeznaczenia. Routery są dołączone co najmniej do dwóch sieci lokalnych. Określają one trasy dostarczania poszczególnych pakietów, uzależnione między innymi od chwilowego obciążenia różnych fragmentów Internetu.

Segment logiczny - Zespół fizycznych segmentów sieci dołączonych do koncentratora lub grupy bezpośrednio połączonych ze sobą koncentratorów. Jeśli ma być podzielona na kilka segmentów logicznych, musi być użyty przełącznik.

Serwer - Centralny komputer w sieci świadczący jakieś usługi innym komputerom i udostępniający im jakieś zasoby.

SFTP - (Foiled Twisted Pair) Przewód mający cztery pary skręconych drutów, tzw. skrętka ekranowana. Każda para przewodów otoczona jest ekranem z folii, a cały kabel jest pokryty oplotem.

Sieć - Dowolny zestaw elementów współpracujących ze sobą w przewidywalny sposób. W odmianie komputerowej grupa maszyn połączonych we wspólną topologię ta, że można między nimi transmitować dane komputerowe.

Sieć równorzędnych komputerów - Sieć, w której żaden komputer nie pełni roli centralnego serwera. Każdy z komputerów takiej sieci czasami pełni rolę serwera, a czasami klienta.

STP - (Shielded Twisted Pair) Przewód mający cztery pary skręconych drutów, tzw. skrętka ekranowana. Ekranowana za pomocą oplotu i zewnętrznej koszulki ochronnej.

Światłowód - Zespół odpowiednio uformowanych włókien szklanych, które mają zdolność przewodzenia wiązek światła na duże dystanse z małymi tłumieniami. Zewnętrznie światłowód jest podobny do kabla współosiowego, ale we wnętrzu ma wiązkę elastycznych włókien szklanych zamiast żyły miedzianej.

Tabele routingu - Bazy danych dostępnych tras pomiędzy określonymi sieciami lokalnymi, przechowywane w pamięci routerów. Na ogół im mniejsza tabela routingu, tym szybciej działa router.

TCP - (Transmission Control Protocol) Protokół z zestawu TCP/IP zapewniający niezawodną dostawę pakietów do ich miejsc przeznaczeń.

TCP/IP - (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Ogólna nazwa zestawu protokołów używanych w Internecie. Jest to standard otwarty – nie należy do nikogo i nikt nie może go zastrzec. Natomiast każdy może napisać implementację dowolnego ze standardów TCP/IP.

Token Ring - Typ sieci, w której możliwość nadawania jest uzależniona od posiadania specjalnego pakietu danych, tzw. tokena, a nie jest oparta na technice CSMA/CD, jak w sieciach Ethernetowych.

Topologia - Układ sieci. Termin może tyczyć budowy fizycznej (kabel 10BASE-2,skrętka 10BASE-T, światłowody) albo układu logicznego.

Topologia gwiaździsta - Topologia sieci, w której kable przyłączeniowe od wszystkich stacji roboczych zbiegają się w jednym centralnie ulokowanym koncentratorze. 10BASE-T, Token Ring, FDDI i ATM to topologie gwiaździste.

Topologia magistrali - Topologia sieci, w której wszystkie komputery są przyłączone do tego samego kabla (magistrali). Nie jest to topologia niezawodna: nawet jeśli tylko jeden odcinek kabla ulegnie uszkodzeniu, przestaje działać cała sieć. Przykładem topologii magistralowej jest 10BASE-2.

Transceiver - Część karty sieciowej fizycznie nadająca do sieci pakiety danych i odbierająca je stamtąd.

UTP - (Unshielded Twisted-Pair) Przewód mający cztery pary skręconych drutów, tzw. skrętka nie ekranowana. Używany do budowy okablowania strukturalnego sieci.

VLAN - (Virtual Local Area Network) Sieć składająca się z różnych rozproszonych elementów połączonych łączami WAN i tak nadzorowana przez odpowiednie oprogramowanie, że ze strony użytkowników wygląda i działa jak zwykła sieć lokalna.

VPN - (Virtual Private Network) Sieć składająca się z różnych elementów połączonych przez Internet tak, że ze strony użytkowników wygląda i działa jak zwykła sieć lokalna.

WAN - (Wide Area Network) Sieć złożona z dwóch lub więcej sieci LAN połączonych liniami telefonicznymi.

Winsock - Zestaw plików używanych przez środowisko Windows do współdziałania z protokołami zestawu TCP/IP. Zazwyczaj głównym plikiem jest w nim biblioteka winsock.dll.

 

Słownik powstał na podstawie książki "Sieci komputerowe w 24 godziny" Matt Hyden Wydawnictwo: Infoland

 

Chcesz wiedzieć więcej?
Przejrzyj książki