Router

Routery są stosowane do łączenia oddzielnych sieci i dostępu Internetu.

Routery zapewniają routign przez przenoszenie pakietów i kierowanie ruchu pomiędzy oddzielnymi sieciami na podstawie protokołu sieciowego lub informacji pochodzących z warstwy 3. Routery mogą podejmować decyzje dotyczące wyboru najlepszej trasy dostarczenia danych. Stosując routery w sieci można rozwiązać problem nadmiernego ruchu, ponieważ nie przenoszą ona ramek rozgłoszeniowych, jeśli nie jest to potwierdzone odrębnym poleceniem.

Routery pod kilkoma względami różnią się od mostów. Po pierwsze, mosty działają w warstwie 2, to znaczy w warstwie łącza danych, podczas gdy routery działają w warstwie 3, to znaczy w warstwie sieci modelu odniesienia ISO. Po drugie, mosty korzystają z adresów fizycznych czyli adresów MAC w celu podejmowania decyzji o przekazaniu danych. Routery korzystają z innego schematu adresowania, związanego z warstwą 3. Używają adresów z warstwy sieci, określonego jako IP lub adresy logiczne, a nie adresów MAC. Ponieważ adresy IP są określone programowo i odnoszą się do sieci, w której umieszczone jest urządzenie, są czasem nazywane adresami protokołu lub adresami sieciowymi. Adresy fizyczne MAC są przyporządkowane przez producentów kart NIC i trwale zakodowane na karcie. W przeciwieństwie do nich, adresy IP są przyporządkowane przez administratorów sieci.