Most

Most (ang. bridge) jest układem łączącym identyczne lub różne sieci LAN, pozwalając tym samym na tworzenia większych, rozszerzonych sieci LAN. Mosty realizują szereg skomplikowanych czynności związanych z funkcjonowaniem warstw: fizycznej i łącza danych, a pozornie nawet warstwy sieciowej dokonując uproszczonego routingu ramek. Most uczy się adresów MAC i rozdziela domenę kolizyjną.

Działanie

Most działa według zasady „zapamiętaj i wyślij”. Prowadzi on nasłuch tego, co się dzieje w podłączonych do jego portów sieciach i retransmituje informacje między sieciami. Most nie zmienia formatu ramki (z wyjątkiem mostów tłumaczących). Retransmituje ramki skierowane do stacji zlokalizowanych na konkretnych portach, bądź ramki rozgłoszeniowe. Mosty potrafią uczyć się położenia stacji w sieciach, co umożliwia odfiltrowanie ruchu lokalnego od ruchu międzysieciowego. Most umożliwia utrzymanie zapasowych połączeń między sieciami.

Typy mostów

Most transparentny lub przeźroczysty sam podejmuje decyzję o wyborze trasy i przekazuje ramki do odbiorcy bez żadnych zmian. Wykorzystuje algorytm drzewa opinającego (ang. spanning tree). Mosty przeźroczyste dzielimy na mosty proste oraz uczące się.

Most z routingiem źródłowym (ang. source routing) obsługę ramek ogranicza do śledzenie i wyboru właściwej trasy przesyłania zdefiniowanej przez stację źródłową.

Most łączony integruje funkcje mostu transparentnego i z routingiem źródłowym, wybierając tryb pracy w zależności od potrzeb.

Most odległy (ang. remote bridge) służy do łączenia odległych sieci LAN za pomocą łącza punkt-punkt.