Konfiguracja

Konfiguracja protokołu TCP/IP w Windows 8

Windows 8 jest najnowszym tworem firmy Microsoft. Firma jakiś czas temu udostępniała darmową wersję testową tego systemu. Konfigurację przedstawiono na przykładzie tejże wersji.

Na prawym (bocznym) pasku klikamy Settings (Ustawienia).

Windows 8 - Settings (Ustawienia)

Następnie Control panel (Panel sterowania).

Windows 8 - Control panel (Panel sterowania)

W Panelu sterowania (Control Panel), wybieramy opcję View by: Large icons (Widok: Duże ikony) aby przejść do czytelniejszego widoku Panelu.

Windows 8 - Panel sterowania - Control Panel

Ujrzymy całą masę ikon prowadzących do różnego rodziaju narzędzi. Nas interesuje narzędzie do konfiguracji sieci - w tym przypadku - Network and Sharing Center (Centrum sieci i udostępniania). Uruchamiamy je.

Windows 8 - Centrum udostępniania i sieci - Network and Sharing Center

Po uruchomieniu tego narzędia po lewej stronie okna widzimy menu, wybieramy z niego Change adapter settings.

Windows 8 - Centrum udostępniania i sieci - Network and Sharing Center

Pojawią nam się teraz dostępne połączenia sieciowe, wchodzimy we właściwości tego, które chcemy skonfigurować.

Windows 8 - Wybór połączenia sieciowego

Widzimy teraz klasyczne okno konfiguracji sieci, wchodzimy we właściwości protokołu TCP/IP w wersji 4, zaznaczamy Use the following IP address oraz Use the following DNS server Addresses i konfigurujemy zgodnie z zaleceniami administratora sieci. Wprowadzoną konfigurację zatwierdzamy przyciskiem OK.

Windows 8 - Właściwości protokołu

Windows 8 - Właściwości protokołu TCP/IP v4

Konfiguracja protokołu TCP/IP w Windows 8 - PDF

Więcej informacji dotyczących sieci w systemie Windows 8 oraz samego systemu znajdziesz w poniższej książce. Polecam.

Windows 8 PL. Zaawansowana administracja - fragment w PDF

 

Chcesz wiedzieć więcej?
Przejrzyj książki