Konfiguracja

Rozdzielanie internetu za pomocą routera

Co właściwie daje nam ten router w sieci? Dlaczego stosujemy takie a nie inne urządzenie?

Router, umożliwia podłączenie prywatnej sieci adresowej (wewnętrznej) do innej sieci (zewnętrznej). Wykorzystuje do tego celu translację adresów NAT. Sieć zewnętrzna to np. inna sieć lokalna, od której uzyskujemy dostęp do internetu, bądź sieć WAN również łącząca nas ze światem. Sieć wewnętrzna to sieć łącząca wiele komputerów w sieć lokalną LAN np. w mieszkaniu czy biurze.

Kolejną korzyścią translacji NAT jest możliwość łączenia się z internetem całej rzeszy komputerów wykorzystując tylko jeden publiczny adres IP. Co z pewnością zmniejsza koszty i spowalnia proces wyczerpywania się adresów IP.

Co posiada nasz router?

Oczywiście porty. Port WAN, odpowiedzialny za połączenie z siecią zewnętrzną oraz port LAN, łączący z siecią wewnętrzną. W zależności od metody uzyskiwania dostępu do internetu, nasz port WAN powinien mieć postać złącza RJ-11 w przypadku połączenia z wykorzystaniem linii telefonicznej bądź RJ-45 w przypadku klasycznego połączenia sieciowego. Port LAN, w większości przypadków będzie miał postać złącza RJ-45. W przypadku, gdy router będzie wyposażony w switch złącz LAN będzie kilka. Gdy nasz router posiada wbudowany punkt dostępowy jego portem LAN jest również antena. Routery takie często nazywane są routerami bezprzewodowymi.

Port WAN RJ-45
Konfiguracja routera - Port WAN RJ-45

Port WAN RJ-11
Konfiguracja routera - Port WAN RJ-11

Jak konfigurujemy porty?

Port WAN konfigurujemy zgodnie z zaleceniami operatora sieci zewnętrznej. Najważniejsze parametry to: adres IP, adres bramy, serwery DNS a także adres fizyczny MAC portu WAN. Jeśli operator sieci zewnętrznej uprawnia do korzystania z niej na podstawie adresu fizycznego, to koniecznie musimy zmienić adres MAC portu WAN na adres znajdujący się w umowie, bądź jeśli, nie mamy go w umowie na adres karty sieciowej, z której korzystaliśmy do tej pory.

Port LAN konfigurujemy dowolnie. Możemy zachować ustawienia domyślne narzucone przez producenta sprzętu, bądź zmienić je na swoje. Parametry, jakie możemy tutaj zmienić to: adres IP routera od strony portu LAN, maska podsieci, serwer DHCP, ustalamy czy ma być włączony czy też nie oraz adresy z jakiego przedziału ma przydzielać. W niektórych routerach istnieje możliwość skonfigurowania DHCP, tak by jednemu konkretnemu adresowi MAC przypisywał za każdym razem ten sam konkretny adres IP.

Router AirLive Air3G

Ostatnimi czasy udało mi się zdobyć do testów bardzo ciekawy produkt firmy AirLive. Router Air3G. Wyposażony jest cztery porty LAN, jeden z nich oznaczony PoE umożliwia zasilanie routera za pomocą przewodu ethernet. Niezwykłe jest to, że urządzenie posiada dwa porty WAN, jeden w postaci złącza RJ-45, drugi natomiast to złącze USB. Jak to możliwe? Otóż port ten umożliwia dołączenie ostatnio bardzo popularnych modemów 3G oferowanych przez operatorów sieci komórkowych. Po co nam dwa porty WAN? Otóż po to by zachować ciągłość dostępu do internetu. Jedno z połączeń pełni rolę zapasowego, my decydujemy, które nim będzie. Oczywiście możemy też korzystać tylko z jednego połączenia. Na potrzeby tego opisu wybieram połączenie WAN.

Konfiguracja w praktyce

Łączymy się z routerem za pomocą przewodu sieciowego. Jedną wtyczkę podłączamy do portu LAN, drugą do złącza w karcie sieciowej komputera. Air3G standardowo ma włączony serwer DHCP, więc kartę sieciową konfigurujemy tak by automatycznie uzyskiwała adres IP.

W przypadku Air3G domyślny adres IP to 192.168.1.254, nazwa użytkownika potrzebna do zalogowania: admin, a hasło: airlive. Wpisujemy adres w przeglądarkę i logujemy się. Wchodzimy w Internet Settings dalej WAN Settings, jako Internet Source wybieramy WAN Only i klikamy Apply Change. Zostaniemy poinformowani, że zmiana ta będzie widoczna dopiero po zrestartowaniu urządzenia. Restartujemy więc wybierając Reboot z górnego menu.

Konfiguracja routera - WAN Only

Po odczekaniu określonego czasu wracamy do Wan Settings. Przy WAN Configuration naciskamy przycisk Setup. Jako WAN Connection Type wybieramy typ naszego połączenia internetowego. W tym miejscu możemy też sklonować adres MAC interfejsu WAN. Ja wybieram Static IP z wyłączonym klonowaniem adresu MAC.

Konfiguracja routera - WAN Connection Type

Nadeszła pora na skonfigurowanie interfejsu LAN, wchodzimy zatem w System Configuration dalej w LAN Interface Setup. Możemy tutaj zmienić adres routera od strony portów LAN, oraz skonfigurować serwer DHCP. Bardzo przydatną opcją jest, może to brzmieć dziwnie, lista statycznych klientów DHCP. Do każdego adresu MAC przyporządkowujemy jeden adres IP. Gdy komputer z danym adresem MAC zapyta o adres IP, w odpowiedzi otrzyma zawsze ten sam zdefiniowany przez nas adres. Opcja ta pozwana na zachowanie porządku w sieci. Wprowadzam adres MAC swojej karty sieciowej i wiążę ją z adresem 192.168.1.10, naciskam Add, następnie Apply Change i restartuję router.

Konfiguracja routera - DHCP Server

Po tych zmianach otrzymujemy od routera żądany adres i swobodnie możemy korzystać z internetu.

Opis routera Air3G: http://sieci-wlan.pl/news.php?id=523

Router D-Link DSL-502T

Router, którego konfigurację za chwilę przedstawię posiada wbudowany modem ADSL. Dzięki temu jest w stanie rozdzielić internet uzyskiwany za pomocą linii telefonicznej, tj. Neostradę, Net24, itd. Jest to najprostszy model D-Linka wyposażony w ten modem. Oprócz złącza RJ-11 (ADSL), do którego dołączamy linię telefoniczną posiada, złącze RJ-45 i USB oraz rzecz jasna gniazdo zasilające. Złącza RJ-45 oraz USB pełnią rolę portu LAN. Gdy dołączymy komputer do portu USB w systemie zostanie wykryta nowa karta sieciowa, po zainstalowaniu sterowników możemy korzystać z niej tak jakby znajdowała się w naszym komputerze.

Konfiguracja w praktyce

Łączymy się z routerem za pomocą przewodu sieciowego lub USB. Router automatycznie przydzieli nam adres IP. Adres routera to 192.168.1.1, wpisujemy, więc go w przeglądarkę. Logujemy się używając standardowego loginu i hasła: admin/admin.

Konfiguracja routera ADSL - logowanie

Pojawi nam się strona konfiguracyjna routera. Wchodzimy w Home, dalej WAN i konfigurujemy. Najważniejsze parametry to:
VPI: 0
VCI: 35
WAN Setting: PPPoE/PPPoA
User Name: login, który dostaliśmy od operatora
Password: hasło od operatora
Connection Type: PPPoA VC-Mux
Zmiany zatwierdzamy przyciskiem Apply.

Konfiguracja routera ADSL - połączenie PPPoA

Po skonfigurowaniu sprawdzamy czy wszystko działa. Wchodzimy w Tools następnie Test, jeśli przy Testing ADSL Synchronization znajduje się zielony napis PASS to jesteśmy w domu. Następnie wchodzimy w Status i Device Info, jeśli w sekcji WAN, na pozycji Status widzimy Connected to znaczy, że poprawnie skonfigurowaliśmy router i możemy już zacząć korzystać z internetu.

Konfiguracja routera ADSL - testowanie połączenia

Konfiguracja routera ADSL - testowanie połączenia

Dobrze, gdy w sieci jest porządek, proponuję, zatem przejść do konfiguracji serwera DHCP. Home następnie DHCP. Wpisujemy tutaj adresy MAC kart sieciowych komputerów pracujących w sieci i wiążemy je z adresami IP jakie chcemy by serwer im przydzielał. Wszystko zatwierdzamy przyciskiem Apply. Ja dodałem tylko jeden wpis, serwer mojej karcie sieciowej przydziela adres 192.168.1.2.

Konfiguracja routera ADSL - serwer DHCP

Aby w pełni korzystać z internetu, dobrze jest odpowiednio przekierować porty, z których zamierzamy korzystać. Możemy przekierować pojedyncze porty wchodząc w Advanced następnie w Virtual Server lub przekierować wszystkie porty na raz korzystając z funkcji DMZ. DMZ przekierowuje wszystkie (bez wyjątku) porty na wskazany przez nas adres IP znajdujący się po stronie portów LAN routera. Wprowadzam adres 192.168.1.2 związany z moim głównym komputerem.

Konfiguracja routera ADSL - serwer DHCP

Od tej pory w pełni mogę korzystać z sazobów internetu.

 

Chcesz wiedzieć więcej?
Przejrzyj książki