Konfiguracja

Instalowanie karty sieciowej

Klikamy: Start > Ustawienia > Panel Sterowania > Dodaj Nowy Sprzęt , uruchamia się Kreator dodawania nowego sprzętu. Klikamy Dalej > Dalej, dwa razy pod rząd zaznaczamy Nie, następnie wybieramy Karty Sieciowe i klikamy Dalej. Jeżeli mamy sterownik na dyskietce lub na dysku, to klikamy Z Dysku. Tam podajemy ścieżkę dostępu do sterownika, klikamy OK. Jeżeli komputer wyświetli komunikat, że należy włożyć płytę Windows, to należy to zrobić. Jeżeli jednak nie mamy sterownika na dyskietce lub na dysku, to odszukujemy swoją kartę sieciową i klikamy OK (dalej postępujemy tak jak wyżej). Po ponownym uruchomieniu komputera powinna pojawić się na pulpicie ikona Otoczenie Sieciowe, a karta sieciowa powinna być już zainstalowana. Można to sprawdzić wchodząc we właściwości Mojego Komputera lub Otoczenia Sieciowego.

Instalacja i konfiguracja protokołów 95/98

Po zainstalowaniu karty sieciowej we właściwościach Otoczenia Sieciowego powinny się znaleźć następujące składniki:

  1. Klient sieci Microsoft Networks

  2. Karta sieciowa, którą instalowałeś wcześniej

  3. Protokół TCP/IP

  4. Udostępnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks

  5. W Logowaniu do sieci podstawowej, powinno być wybrane Logowanie Windows

Wygląda to mniej więcej tak: Zdjęcie

Jak zainstalować Protokół TCP/IP ? Wchodzimy we właściwości Otoczenia Sieciowego. Tam klikamy Dodaj >Protokół >Dodaj  >zaznaczamy producenta Microsoft, w okienku Protokoły sieciowe szukamy Protokołu TCP/IP. Gdy znajdziemy, klikamy OK. Komputer zażąda płytę Windows, należy ją włożyć. Po restarcie komputera protokół będzie już zainstalowany. Należy go teraz skonfigurować. Wchodzimy we właściwości Otoczenia Sieciowego, klikamy dwa razy na Protokół. Otwiera się nowe okno. W zakładce Adres IP zaznaczamy Podaj Adres IP. Jako IP na pierwszym komputerze wpisujemy np.192.168.0.1, jako maskę 255.255.255.0. Na drugim komputerze wpisujemy odpowiednio  np.192.168.0.2 , maska taka sama jak w pierwszym komputerze i tak do 192.168.255.255.

Wygląda to mniej więcej tak:

 Komputer 1: Zdjęcie

 Komputer 2: Zdjęcie

Jak zainstalować udostępnianie plików i drukarek ? Wchodzimy we właściwości Otoczenia Sieciowego. Tam klikamy Udostępnianie plików i drukarek, zaznaczamy to co chcemy >klikamy OK. Komputer zażąda płytę Windows, należy ją włożyć. Po ponownym uruchomieniu komputera będziemy mieli możliwość udostępniania innym użytkownikom sieci naszych danych.

Uwaga: Jeśli łączysz 2 komputery bez pośrednictwa hub-a/switch-a/ kabel połączeniowy musi być skrosowany. Nie wiesz jak zrobić taki kabel zajrzyj do działu Krosowanie.

Konfiguracja protokołów XP

Wchodzimy we właściwości "Moje miejsca sieciowe" następnie właściwości połączenia lokalnego, otworzy się nowe okno tam klikamy 2 razy na "Protokół internetowy (TCP/IP)". Zaznaczamy opcję "Użyj następującego adresu IP. Jako IP na pierwszym komputerze wpisujemy np: 192.168.0.1 Zdjęcie a na drugim np:192.168.0.2 Zdjęcie, jako maskę na obu wpisujemy 255.255.255.0. Po poprawnym skonfigurowaniu sieć powinna działać.

Uwaga: Jeśli łączysz 2 komputery bez pośrednictwa hub-a/switch-a/ kabel połączeniowy musi być skrosowany. Nie wiesz jak zrobić taki kabel zajrzyj do działu Krosowanie.

 

Chcesz wiedzieć więcej?
Przejrzyj książki