Inne

Udostępnianie folderów

Jedną z możliwości którą dają sieci lokalne jest współdzielenie plików, aby korzystać z nich w grupie należy je najpierw udostępnić.

Windows XP

Klikamy prawym klawiszem myszy na wybrany folder, z menu wybieramy "Udostępnianie i zabezpieczenia...", wyświetli się nam nowe okno, w nim zaznaczamy opcję "Udostępnij ten folder w sieci", po zaznaczeniu tej opcji, możemy zmienić nazwę pod jaką ma być widziany folder w sieci. Jeśli chcemy aby użytkownicy mieli pełen dostęp do plików w folderze (tj. kasowanie, tworzenia, zamiana, itd.) zaznaczamy opcję "Zezwalaj użytkownikom sieciowym na zmianę moich plików". Wszystkie zmiany zatwierdzamy przyciskiem OK. Zdjęcie.

UWAGA: Nazwa udziału nie powinna mieć więcej niż 12 znaków, ponieważ wtedy udział nie będzie widziany przez użytkowników starszych systemów operacyjnych (Windows 95, Windows 98, Windows Millenium Edition, Windows NT 4.0).

Ustawienia TCP/IP

Jeśli chcemy sprawdzić szczegółowe informacje na temat ustawień protokołu TCP/IP, kart zainstalowanych w naszym komputerze, możemy to bez problemu zrobić za pomocą narzędzi wbudowanych w system Windows.

Windows XP

Wchodzimy w Start > Uruchom, wpisujemy "cmd", następnie w wiersz poleceń wpisujemy komendę "ipconfig /all" (możemy też bezpośrednio w "Uruchom" wpisać "cmd /k ipconfig /all"). Wyświetli się nam pełna konfiguracja protokołu TCP/IP, oraz konfiguracja wszystkich interfejsów sieciowych.

Narzędzie ipconfig ma jeszcze wiele innych opcji, ich opis  znajdziemy wpisując w wiersz poleceń: "ipconfig /?".

Windows 98

Wchodzimy w Start > Uruchom, wpisujemy "winipcfg". Wyświetli się konfiguracja protokołu TCP/IP dla danego interfejsu sieciowego, możemy go zmienić w okienku wyboru umieszczonym w tym narzędziu.

Winipcfg umożliwia także odnowienie ustawień DHCP dla poszczególnych interfejsów.

Statystyka i połączenia protokołów

Narzędzie "netstat" jest bardzo rozbudowanym narzędziem sieciowym, sprawdzimy nim min. aktywne połączenia sieciowe, otwarte porty i program który z nich korzysta, statystyki interfejsu sieciowego, statystyki protokołów IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP i UDPv6, i inne.

Narzędzie, można uruchomić w systemie Windows XP jak i w Windows 98.

Windows XP

Wchodzimy w Start > Uruchom, wpisujemy "cmd", następnie w wiersz poleceń wpisujemy komendę "netstat" (możemy też bezpośrednio w "Uruchom" wpisać "cmd /k netstat").

Windows 98

Wchodzimy w Start > Uruchom, wpisujemy "netstat".

Więcej informacji na temat tego narzędzia usyskamy wpisując polecenie "netstat /?"

 

Chcesz wiedzieć więcej?
Przejrzyj książki