Info

LanNet to nazwa mojej domowej sieci. Sieć powstała 10.I.02r, pracuje w oparciu o topologię gwiazdy (opis w dziale Topologie sieci LAN). Pracują w niej obecnie 3 stacje robocze. Są one połączone za pomocą skrętki (UTP) do switcha. W związku z tym że komputery znajdują w jednym bloku nie było problemu z przeciągnięciem kabli.